Algemene voorwaarden

Dit voor het salon geldig en bij onze andere diensten.

Salon Tom & Beauty Hamme (Animals Beauty Centrum)


Beste Animals Beauty Centrum en Tom & Beauty Hamme klanten, Voor u met uw dier naar ons toe komt stellen wij het op prijs onze regels door te nemen,die wij als trimsalon handhaven,zodat u achteraf niet voor verassingen komt te staan. alvast bedankt.


Bij uw afspraak maken met ons in de winkel als telefonisch:

- Wij werken uitsluitend enkel op afspraak, dit ook voor enkel nagels knippen.

- Maak tijdig een afspraak, wachttijden van 3 à 6 weken zijn normaal, zeker tijdens de zomerperiode.

- U dient uw hond op de afgesproken tijd te brengen.

- Controleer van te voren op onze website wat de kosten voor de trimbeurt gaat kosten. om teleurstellingen te voorkomen.wij nemen dit ook nog met u door in het trimsalon.

- Kort scheren voor de mode: Tegenwoordig is het mode om uw hond erg kort te laten scheren, korter dan 3.4 mm doen wij NIET! mits er een medische of vilt probleem is.

- Vermeld op voorhand als er met bepaalde zaken rekening gehouden moet worden (medisch probleem, besmettelijke aandoening,...)

- Prijzen zijn gebaseerd op goed onderhouden vachten. Zit uw hond heel erg in de klit, dan kost dit extra tijd en daardoor ook meer geld. 

- Was uw dier niet zelf voor de afspraak als hij al enkele knopen heeft.

- Meld het bij het maken van de afspraak als uw hond een besmettelijke aandoening heeft.

- Meld bij het maken van de afspraak of uw hond loops is. Niet alle vachten zijn te behandelen tijdens de loopsheid.

- Meld het als uw hond vlooien heeft . Tegen een meerprijs wordt de hond gewassen met een speciale vlooienshampoo.

- Bij het niet op komen dagen op een afspraak die niet is afgezegd, zitten kosten verbonden deze zijn verschillend per trimbeurt. Dit bedraagt het volledige bedrag van de voorziende behandeling.

- 24 uur van te voren kunt u uw afspraak bij ons afzeggen, indien dit niet gebeurd kunnen wij kosten hiervoor in rekening brengen.

- Als het voorvalt dat u een afspraak wenste te  annuleren voor 24u van aanvang en ons toch niet kon bereiken. Kijken wij onze gegevens na, hebben we niets ontvangen van berichten of oproepen. Dan dient de eigenaar dit te bewijzen door langs te komen in het salon. Bij geen bewijs dient ook de onkostenvergoeding betaald te worden en wordt dit via aangetekende brief het factuur verzonden. Deze dient 14 dagen na opmaak betaald te worden via overschrijving.

Brengen van uw dier en ophalen:

- U dient uw dier aangelijnd/in een bench te brengen naar de trimsalon. Indien dit niet nagestreefd is, zijn wij niet aansprakelijk voor dieren die ontsnappen bij aanvang of ophaling.

- Zorg ervoor dat uw hond z'n behoeftes gedaan heeft voor de toilettage. De behandeling kan enkele uren duren en een volle blaas is dan niet aangenaam.

- Geef uw hond of kat geen eten vlak voor de toilettage. Knaagdieren uitzonderlijk.

- Breng uw dier op tijd zodat we voldoende tijd hebben om de hond volledig af te werken.

- Wij geven u een breng kwartier speling van de afgesproken tijd, bent u er niet binnen een kwartier dan kunnen wij als trimsalon de afspraak afzeggen , of 10 euro wacht tarief in rekening te brengen.

#voorbeeld afspraak: om 14:00 uur, wij wachten dan tot 14:15 uur. Tenzij uit overmacht.

- Als u hond klaar is geven wij u altijd een belletje/sms dat u hond klaar is om opgehaald te worden, U dient direct naar het trimsalon te komen, om uw dier op te halen, wij geven u hier 15-25 minuten(gemiddeld) de tijd voor, na 25 minuten rekenen wij een opvang prijs twv 10 euro, daarna 5 euro per kwartier. Tenzij van overmacht.

- De betalingen voor de geleverde diensten geschieden tegen contante betaling bij het ophalen van het dier. Hiervan kan afgeweken worden indien in overleg tussen opdrachtgever/klant en eigenaar van de trimsalon andere afspraken gemaakt zijn. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de opdrachtgever/klant van gerechtswege in gebreken. De eigenaar van de trimsalon kan weigeren om het behandelde dier terug te geven aan de opdracht/klant tot deze zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Kosten die voortkomen uit het bewaren van het dier zijn voor rekening van de opdrachtgever/klant.

Tijdens de behandeling van uw dier:

- Mocht er tijdens het trimmen blijken dat u hond vlooien heeft dan zijn wij genoodzaakt uw dier te behandelen voor de vlooien alsook een vlooienbehandeling toe te dienen aan de 3 volgende dieren te voldoen voor hun gezondheid + salon anti vlo vrij te maken. Dit met 10 euro meerprijs.

- Er wordt van te voren afgesproken hoe u uw hond getrimd wilt hebben. Ben ik genoodzaakt om hier, om wat voor reden dan ook, van af te wijken, dan bespreek ik dat eerst met u of telefonisch bij het constateren natuurlijk en ga ik het nodige doen voor het bestwil van uw dier. Indien u niet bereikbaar bent na 10 min. mogen wij zelf het besluit nemen wat we het beste vinden voor uw dier.

- Mocht uw dier bijten dan gebruik ik voor de veiligheid een muilkorf of dergelijke, het is voor de veiligheid voor uw dier en voor mij, zodat uw dier niet in de schaar of tondeuse of trimster bijt. bij erge bijtsituaties en de hond word nog banger of nerveuzer, is het beter voor het dier om de trimbeurt te stoppen/pauzeren/in verschillende afspraakmomenten te plannen. Wij geven geen kalmeringsproducten. Indien er kalmeringsproducten toegebracht zijn aan het dier door de eigenaar, zijn wij daar niet aansprakelijk voor. Weet u van uw dier dat hij of zij zich agressief opstelt dan verzoeken wij u bij het maken van uw afspraak dit te melden. Indien nodig uw aanwezigheid gevraagd kan worden. 

- Moest uw hond te erg geknoopt of vervilt zijn, zullen wij scheren zodat we het dier niet belasten door alles te ontknopen.

Aansprakelijkheid

De eigenaar van de trimsalon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade, in welke vorm dan ook, waarvan de oorzaak niet direct is toe te wijzen aan de dienst gerelateerde werkzaamheden die verricht zijn door de eigenaar van de trimsalon. Te allen tijdens is alle aansprakelijkheid beperkt tot het vergoeden van de kosten die door een dierenarts in rekening zijn gebracht. Bij het verloren gaan van het dier of wanneer er onherstelbare schade is ontstaan aan het dier is de eigenaar van trimsalon aansprakelijk tot het maximum van de aanschafwaarde van het dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

Overeenkomsten

Vanaf het moment dat een overeenkomst schriftelijk of mondeling is aangegaan, is deze bindend.

Klachten

Klachten terzake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 24 uur van de klacht schriftelijk en/of telefonisch op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen.

Wij zullen na het ontvangen van de klacht binnen 24 uur reageren en, binnen alle redelijkheid, binnen 48 uur een geschikte oplossing aanbieden.

Indien er geschillen ontstaan, wordt wederzijds een deskundige aangesteld. Mochten deze deskundigen niet in overeenstemming met elkaar kunnen worden, wordt in samenspraak een derde deskundige aangewezen (dierenarts). Het oordeel van deze derde deskundige(dierenarts) zal bepalend zijn.

Bij Animals Beauty Centrum / Tom & Beauty Hamme hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen waarvan wij de gegevens verwerken. Onderstaand geven we inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten (voor u) te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt. Het betreffen de volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Naam en gegevens huisdieren

Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

- om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van afspraken,

- te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming of Politie bij vaststelling van verwaarlozing

- Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw hond (bijvoorbeeld de dierenarts)

- om u op de hoogte te houden van acties en aanbiedingen

Onze website, www.animalsbeautycentrum@hotmail.be

Voor de optimalisatie van de online omgeving van onze website gebruiken we cookies. Hierbij denken we ook aan uw privacy. We gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone.

De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Daarnaast stellen de cookies ons in staat om het gebruik van onze website bij te houden. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het is echter mogelijk dat het gebruiksgemak van de website daardoor sterk afneemt.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij voor de duur van dat u klant bij ons bent. Als u niet hebt aangegeven dat u geen klant meer van ons zal zijn bewaren we uw gegevens nog tot het moment dat in redelijkheid niet meer valt te verwachten dat u nog een afspraak bij ons maakt. De gegevens worden in ieder geval na verloop van 18 maanden na uw laatste afspraak bij ons verwijderd. Facturen worden daarnaast voor de duur van 10 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen.


Andere diensten

Evenementen georganiseerd door Animals Beauty Centrum

- Bij laattijdig zijn van een evenement van Animals Beauty Centrum gelieve dit te laten weten op 0479/38 65 17.

- Bij elk inschrijvingsformulier dient er rekening gehouden worden met de voorwaarden dat erin vermeld staan.

- Dieren van eigenaren die deelnemen aan een evenement zijn zelf verantwoordelijk wat hun dier doet. De schade dat het dier doet naar andere dieren of materialen is Animals Beauty Centrum niet aansprakelijk voor.

- Inschrijvingsgeld voor een evenement wordt door het diereneigenaar gestort op volgende bankrekeningnr. BE11 0017 8959 6648 met vermelding jouw naam + welk evenement.

- Als we tijdens het evenement prikbanden, stroombanden, niet diervriendelijke handelingen zien, worden deze personen erop toegewezen of eventueel verwijdert van het evenement zonder het inschrijvingsbedrag terug te storten.