Wij vangen jouw lieveling(en) met de beste zorgen op!

Vanaf 1 juli 2019 starten we met onze LUXE hondenopvang. U kunt uw hond(en) voor 1 dag of meerdere dagen bij ons laten verblijven in één van onze 5 leuke ingerichte slaapkamers.

Meerdere honden van het zelfde gezin kunnen in 1 slaapkamer samen vertoeven indien gewenst.

Kamer PLUTO

Kamer LASSIE

Kamer SNOOPY

Kamer LADY

Kamer SCOOBY DOO

Deze onderwerpen worden geschilderd in de kamers nog.


De kamer ziet er als volgt uit:

- Plexiglas aan de onderkant rond heel de kamer.

- Plexiglas volledige muur van de grote tekening van onderwerp.

- Verder geverfd in huiselijke sfeer.

- Deur in 2 delen.

- Belichting aanwezig.

- Camera aanwezig.

- Tegelvloer


Uw dier krijgt deze minimale activiteiten/dag:

- 15 min. hersenwerk voor honden / hond.

- 3 x 15 min. wandeling / hond

- 1,2,3 enz.. aantal voedingsmomenten zoals ze thuis hebben. Drinken word 2 x ververst.

- Camera in elke slaapkamer, voor elk moment toezicht. Er worden in de hondenspeeltuin, trimsalon en hal ook een camera voorzien.

- Hondenspeeltuin moment van 15 min./hond onder begeleiding.

- Indien gewenst speelmoment met een soortgenoot (wenst u in te vullen op het informatieblad).

- Digitale fotolijst in de kamer zodat uw hond foto's en eventuele video's van u kan bekijken tijdens hun verblijf.

- Skype of messenger video moment op afgesproken tijd. (30 min.)

- Lounge moment (1uur tot 3 uur afhankelijk van aantal soortgenoten aanwezig in de opvang)

- Radio

enz...

Volgende wordt ook voorzien:

- Foto's en video's worden bijgehouden tot na de opvangperiode of kan eventueel om de 3 dagen doorgestuurd worden via WETRANSFER.

- We voorzien speelgoed, knuffels, dekentjes, veldbed, kommen enz... indien nodig.

Wat dient u zelf mee te brengen:

- Eten voor uw honden voor de opvangperiode te voldoen. Dit omwille andere voeding voor gezondheidsproblemen kan zorgen (bv. diarree, maagpijn enz...)

- Boekje van uw hond(en).

- Niet verplicht maar wel aangeraden: gekende Bench, dekentje, speelgoed, knuffeltjes, kommen, vachtverzorgingsmateriaal, enz... Zodat de honden de thuisomgeving meer ervaren hier.


Zeer belangrijk! Dienen alle vaccinaties in orde te zijn alsook kennelhoest.


We zijn momenteel nog bezig met alle werken waardoor we indien u uw plaats wenst te reserveren ons 70% van het totale bedrag voor opvang voor 15/06/2019 dient te betalen, omwille we zeker tegen 1 juli '19 kunnen starten.


Binnenkort komen er foto's online. Volg alvast via FACEBOOK : Animals Beauty Centrum, alle verbouwingen op.

Heeft u interesse om een kamer te reserveren voor uw lieveling(en) of heeft u nog vragen, contacteer ons gerust.

Wij komen graag bij u voor een gesprek!Algemene voorwaarden + verblijfsovereenkomst

Algemene voorwaarden LUXE Honden opvang

Artikel 1 - Difinities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • LUXE Honden opvang (Animals Beauty Centrum) : De natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van de tijdelijke opvang en verzorgen van gasthond(en).
 • Gasthond(en): De hond(en) van de klant waarvoor de verblijfsovereenkomst wordt/is gesloten.
 • Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) de verblijfsovereenkomst heeft gesloten.
 • Gastheer: Degene die bevoegd is om namens het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) de verblijfsovereenkomst met de klant af te sluiten en uit te voeren.
 • Verblijfsovereenkomst: de overeenkomst tussen het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) en de klant, waarbij het dierenhotel zich verplicht de hond gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs.
 • Verzorging: De door het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het gastdier(en), verder bepaald in de algemene voorwaarden.
 • Huisvesting: Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kamers en/of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier(en).

Artikel 2 - Algemeen

 • Op de overeenkomsten zijn de navolgende algemene voorwaarden altijd van toepassing, tenzij er uitsluitend schriftelijk van is afgeweken.
 • Bezoek van het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) kan alleen volgens afspraak.
 • De klant heeft tien (10) dagen na het verstrijken van de opdracht de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum), na deze termijn komt iedere verantwoordelijkheid ten titel van de klant zelf.

Artikel 3 - Inschrijving

 • Voor ieder verblijf of reservering in het LUXE hondenopvang (Animals Beauty Centrum) wordt door de gastheer een verblijfsovereenkomst gemaakt. Bij het maken van deze verblijfsovereenkomst wordt aan de klant een exemplaar van deze algemene voorwaarden overhandigd. Indien deze verblijfsovereenkomst per post aan de klant wordt toegezonden zal een kopie van de algemene voorwaarden toegevoegd worden in de brief.
 • De verblijfsovereenkomst meldt de volledige naam en het adres van het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) en van de klant, het adres waar de klant bereikbaar is gedurende de verblijfsperiode, de naam van de gasthond(en) alle gegevens van de hond zoals het ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van de gasthond(en), de door de klant gewenste duur van het verblijf van de gasthond(en) en de door de klant verschuldigde prijs per dag dat het verblijf van de gasthond(en) duurt.
 • Bij de boeking wordt de verblijfsovereenkomst door de gastheer en de klant ingevuld en ondertekend. Aan de klant zal een (kopie) exemplaar van de verblijfsovereenkomst worden gegeven. De verblijfsovereenkomst, voorzien van de handtekening van de klant, geldt als bevestiging van de reservatie.
 • Bij telefonische reservering wordt een verblijfsovereenkomst per post of e-mail aan de klant toegezonden, op dezelfde manier worden de algemene voorwaarden bezorgd. De klant moet de onderekende verblijfsovereenkomst bezorgen aan het LUXE hondenopvang (Animals Beauty Centrum) . Wanneer deze verblijfsovereenkomst niet binnen 14 dagen in het bezit is van het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) wordt de reservering geannuleerd.

Artikel 4 - Reserveringsom

 • Na de reservering van de klant in het LUXE hondenopvang (Animals Beauty Centrum) een voorschot geven van 70% van het totale kosten uiterlijk 31 dagen voor aanvang van afgesproken opvangperiode. Dit kan ook in schijven betaald worden. Kan schriftelijk op de papieren bijgeschreven worden. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan neemt het LUXE hondenopvang zich het recht om de reservatie als nietig te beschouwen.
 • Eventuele bezwaren tegen de te betalen reserveringsom zijn geen reden om aan deze betalingsverplichting te voldoen.
 • Dit voorschot wordt verrekend bij de definitieve betaling van het verblijf van het gastdier(en) in het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum).
 • Indien de reservering in het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) van een gastdier(en) door de klant geannuleerd wordt binnen 30 dagen voor de opvang van het gastdier(en) is de klant verplicht de hele reserveringsom te betalen aan het LUXE honden opvang(Animals Beauty Centrum) . Een uitzondering hierin is het annuleren wegens overlijden van het gastdier(en). Hiervoor moet de klant wel een bewijsstuk van een erkende dierenarts overhandigen aan het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum).

Artikel 5 - betaling

 • De op de verblijfsovereenkomst vermelde prijs geldt per gasthond, tenzij anders aangegeven. Bij deze prijs is inbegrepen het verblijf en alle vernoemde verzorging zoals vermeld op de website. Alle prijzen zijn BTW - inbegrepen.
 • Het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) is verplich om duidelijk zichtbaar op een website de prijslijst te vermelden. Indien de klant dit wenst kan de prijslijst overhandigd worden op papier.
 • De betaling van het totale bedrag van het verblijf van het gastdier(en) dient voldaan te zijn voor de aanvang van het verblijf van het gestdier(en).Hetzij contant of door overschrijving.
 • Bij en eventueel vervroegd afhalen zal het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) geen verblijfskosten terugbetalen aan de klant.
 • De ondertekende verblijfsovereenkomst of een bankafschift bij storting geld als betalingsbewijs.
 • In geval van laattijdige betaling kan het LUXE honden opvang een forfaitair bedrag van minimum 250 euro en alle gerechtelijke en buitegerechtelijke incassokosten ten rekening brengen van de klant.

Artikel 6 - Rechten en plichten van het LUXE honden opvang

 • De overeengekomen diensten zullen tijdens de periode die vermeld staat op de verblijfsovereenkomst door het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) vervuld worden.
 • Het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) zal de gasthond(en) huisvesten, voeden en verzorgen naar het aard van het dier en zoals de wet vereist.
 • Met de indivuele wensen van de klant ten opzichte van het gastdier(en) wordt zo veel mogelijk rekening gehouden.
 • Het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) mag na consultatie van de controle dierenarts indien deze dit nodig acht kalmerende middelen toedienen.
 • Indien de klant zich niet op de reserveringsdatum meldt in het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) zoals overeengekomen op het verblijfsovereenkomst mag het dierenhotel de reservatie als nietig beschouwen.
 • Indien de gasthond(en) bij aflevering van zijn verblijf niet voldoet aan de wettelijke en/of door het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) gestelde verplichtingen mag het dier(en) geweigerd worden.
 • Indien de gasthond(en) op de te voorziende datum niet afgehaald wordt zal het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) de gasthond(en) gedurende een periode van minstens één maand bijhouden. De kosten die het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) hier voor maakt zijn aan het normale dagtarief en volledig ten rekening van de klant.
 • De gastheer zal indien de hond(en) niet tijdig wordt afgehaald op alle mogelijke manieren zoals in de verblijfsovereenkomst overeengekomen de klant proberen te contacteren. Dit om hem te sommen de gasthond(en) te komen halen. Na één maand wordt het dier(en) bezorgd aan een asiel, alle kosten zijn voor de rekening van de eigenaar.
 • Bij de teruggave is de gastheer verplicht de klant op de hoogte te stellen van eventuele bijzonderheden van de gasthond(en) tijdens zijn verblijf in het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum).

Artikel 7 - Rechten en plichten van de klant

 • De klant is verplicht alle mogelijke bijzonderheden dit zowel qua gedrag als voeding aan de gastheer te melden welke noodzakelijk zijn om de gasthond(en) verantwoord te huisvesten en verzorgen.
 • De klant zal aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade geleden door het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) bij het verstrekken van onjuiste gegevens en documenten van de gasthond(en).
 • Bij het begin van het verblijf in het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) is de klant verplicht het vaccinatieboekje(s) van de hond(en) af te geven. De verplichte inentingen voor honden zijn Carré, parvovirose, hepatitis contagiosa canis en kennelhoest.

Artikel 8 - Ziekte en/of overlijden van het dier

 • De klant geeft aan de gastheer de volledige toestemming om alle redelijke kosten te maken voor het juist verzorgen van de gasthond(en). Deze kosten zullen verhaald worden op de klant bij afhaling van de gasthond.
 • Indien de gasthond(en) komt te overlijden is het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) gemachtigd om een sectie te laten uitvoeren. De kosten hiervoor gemaakt komen ten laste van het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum).

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 • Tekortkomingen ten opzichte van de algemene voorwaarden kunnen niet aan het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) worden aangerekend dit indien deze komen door onvoorziende omstandigheden.
 • Als er onvoorziende omstandigheden gebeuren zal het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) de klant verwittigen zoals overeengekomen op de verblijfsovereenkomst.
 • Het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) is niet verantwoordelijk voor de door de klant geleden schade door de door haar ingeschakelde hulppersonen.
 • Indien het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) aansprakelijk gesteld wordt voor het niet voldoen aan de algemene voorwaarden en de klant hierdoor schade lijdt zal het maximum bedrag dat kan geëst worden van het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) 250 euro zijn.
 • De klant is en het LUXE honden opvang (Animals Beauty Centrum) zijn verbonden aan alle artikels van de algemene voorwaarden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verblijfsovereenkomst LUXE honden opvang

 • Gegevens klant.
 • Volledige naam:
 • Rijksregisternr.:
 • Adres:
 • Telefoonnr. en gsm nr. :
 • Verblijfplaats tijdens reservatie:
 • Te contacteren telefoonnr./gsm nr. In geval van nood:
 • Dierenarts gasthond(en):
 • Gegevens hond (volgende bijgevoegde bladeren)

Hond 1:

Naam: Geboorte datum:

Kruising/ras: Geslacht:

Medische opmerkingen: Gecastreerd/gesteriliseerd? ja / nee

Bang voor:

Gekende commando's:

Opletten voor:

Chipnr.:

Uiterlijke kenmerken:

- De hond is een: hond goede/normale/slechte eter : hoeveelheid voeding/dag:

- Staat de hond op dieet: ja / nee

- Mag de hond ook koekjes, kluifjes of andere lekkernijen ja / nee Zo nee, wat niet ...........................................................................................

- Heeft de hond regelmatig medicijnen nodig? ja / nee Zo ja, wat voor medicijnen zijn dat en wat is de dosering en het tijdstip daarvan?

- Heeft de hond een hekel aan een bepaald ras? ja / nee Zo ja, welk(e) ras(sen)? .................................................................................................................

- Is de hond bang voor onweer of knallen? ja / nee

- Mag uw dier contact hebben met een andere soortgenoot in de opvang? Ja / nee

- Hoe is het gedrag tijdens de wandeling?

- Zijn er bijzonderheden waar extra op gelet moet worden? ................................................................................................................ 

· Vereiste inentingen

 • Carré
 • Parvovirose
 • Hepatitis contagiosa canis
 • Kennelhoest

· Verblijfsperiode

Datums opvang periode: Van ........................... t.e.m. ........................

Voorschot regeling (70% van totale bedrag voor 31 dagen van aanvang:

Aantal schijven:

Schijf 1 = tegen .........................

Schijf 2 = tegen .........................

Schijf 3 = tegen .........................

Schijf 4 = tegen..........................

Schijf 5 = tegen..........................

70% =

Totale som:

Afgesproken uur en data aankomst:

Afgesproken uur en data afhaling:

 • Bijzonderheden

Bij afgifte van dit document werd aan de klant een kopie van de algemene voorwaarden bezorgd waar deze laatste zich mee akkoord verklaard.

Datum:

Handtekening gastheer Handtekening klant

(Gelezen en goedgekeurd)                                                                                                                    BRON: CVA hondenpension